КГП на ПХВ «Центр ранней детской реабилитации» Управления здравоохранения
города Алматы

1. Прейскурант

Шаруашылық жүргізу құқығындағы «№2 Балалар шипажайы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының ақылы медициналық қызметі.

№ р/р

код

Қызмет көрсету аты

Өлшем бірлігі

Ақша (теңге)

1.Кеңес

1

1.1

Жоғарғы санатты дәрігердің кеңесі(бастапқы)

1 Кеңесі

1200

2

1.2

Жоғарғы санатты дәрігердің кеңесі(қайта қабылдау)

1 Кеңесі

900

3

1.3

Бірінші санатты дәрігердің кеңесі(бастапқы)

1 Кеңесі

1000

4

1.4

Бірінші санатты дәрігердің кеңесі(қайта қабылдау)

1 Кеңесі

800

2.Физиотерапиялық қызметтер

5

2.1

Тұрақты электр тоғын өткізу және электрфорез

1 емделуі

900

6

2.2

Диадинамотерапиясы

1 емделуі

900

7

2.3

Электроұйқы аппараты «Физиоұйқы- сарапшы»-Э.Ұ-10-5

1 емделуі

900

8

2.4

Д!Арсонваль

1 емделуі

1300

9

2.5

УЖЖ (УВЧ) терапиялық аппарат «Физиомедициналық -сарапшы

1 емделуі

900

10

2.6

Магнитотерапия, Полимаг -01,Полюс-3

1 емделуі

900

11

2.7

Ультрадыбысты терапия

1 емделуі

1100

12

2.8

Ульртакүлгін сәулесін түсіру

тубусы

1 емделуі

400

13

2.9

Жарықтерапиясы (Биаптрон)

1 емделуі

700

3.Массаж кабинеті

14

3.1

Бас массажы

1 емделуі

500

15

3.2

Мойын бұлшық еті аймақ массажы

1 емделуі

800

16

3.3

Қол массажы

1 емделуі

500

17

3.4

Аяқ массажы

1 емделуі

500

18

3.5

Арқа массажы

1 емделуі

1100

19

3.6

Жалпы массаж

1 емделуі

2000

20

3.6

Сегізкөз ,омыртқа, бел массажы

1 емделуі

600

21

3.7

Логопед

1 сабағы

1500

Бас бухгалтер А.Т.Исаева

Экономист Г.Ш.Набиева

 

2.Прейскурант

Цен на платные медицинские услуги,оказываемые ГКП на ПХВ «Детский санаторий №2»

№ п/п

коды

Наименование услуг

Единица измерения

Цена (тенге)

1.Консультация

1200

1

1.1

Консультация врача высшей карегории (первычная)

1 консултация

900

2

Консультация врача высшей карегории (повторно)

1 консултация

1000

3

Консультация врача первый карегории (первычная)

1 консултация

800

4

Консультация врача первый карегории (повторно)

1 консултация

800

2.Физиотерапевтические услуги

5

Гальванизация и электрофорез

1процедура

900

6

Диадинамотерапия

1процедура

900

7

Электросон на аппарате «Физиосон-эксперт»-

Э.С-10-5

1процедура

900

8

Д!Арсонваль

1процедура

1300

9

УВЧ-терапия на аппарате «Физиомед-эксперт»

1процедура

900

10

Магнитотерапия ,Полимаг-01,Полюс-3

1процедура

900

11

Ультрозвуковая терапия

1процедура

1100

12

УФО тубус

1процедура

400

13

Светотерапия

1процедура

700

3.Массажный кабинет

14

Массаж головый

1процедура

500

15

Массаж мышц шейно-воротниковой зоны

1процедура

800

16

Массаж верхный конечности

1процедура

500

17

Массаж нижный конечности

1процедура

500

18

Массаж спены

1процедура

1100

19

Общий массаж

1процедура

2000

20

Массаж пояснично-кресцовой облости

1процедура

600

21

Логопед

1урок

1500

Бас бухгалтер А.Т.Исаева

Экономист Г.Ш.Набиева